اخبار

اخبار

کودک لبخند می زند

سرگرمی خانوادگی عید پاک

با تعطیلی مدارس برای عید پاک، زمان برگزاری یک رویداد مفرح دیگر برای خانواده های New Neighbors Together فرا رسیده بود - شکلات فراوان، کاردستی و کاشت.

ادامه مطلب

عشق در هوا است

روز ولنتاین بهانه عالی برای نشان دادن کمی عشق به مشتریان و داوطلبانمان در یک جلسه ویژه ویژه برای تمام اعضای خانواده بود.

ادامه مطلب
دختر بچه

سال نو، شروعی نو

پس از یک استراحت کوتاه برای کریسمس، و یک دوره خدمات محدود به دلیل کووید، ما دوباره به راه افتاده و با صدای بلند کار می کنیم. ما خوشحالیم که از خانواده ها و داوطلبان خود برای بازگشت به جلسات هفتگی خود استقبال می کنیم.

ادامه مطلب