به تیم ما بپیوند! اعلام جای خالی

استخدام می کنیم!

آیا می خواهید به ما در حمایت از پناهجویان و پناهندگان در برنلی کمک کنید؟

ممکن است شغل مناسبی برای شما داشته باشیم. ما به دنبال فردی فعال، اثبات شده و بسیار سازماندهی شده برای پیوستن به تیم ما به عنوان کارشناس ارشد A&A هستیم. این موقعیت 21 ساعت در هفته است.

در این نقش، با همکاری نزدیک با مدیر کل، تیم مشاوره و مدیریت را نظارت و رهبری خواهید کرد - و از ارائه خدمات متمرکز و مؤثر با کیفیت بالا به مشتریان خود اطمینان حاصل می کنید. ما به دنبال کسی هستیم که:

  • مهارت های دیجیتال و ارتباطی عالی
  • تجربه اخیر کار با پناهجویان و پناهندگان در یک محیط خیریه شلوغ.
  • دانش به روز از محیط حاکم و فشارهایی که بر این گروه مشتری اعمال می شود.
  • یک رهبر مردمی قوی است که قادر به ارائه نتایج کارآمد و به موقع در ارائه خدمات است.

در توضیحات شغلی درباره نقش و مهارت ها و تجربه ای که به دنبال آن هستیم بیشتر بیاموزید: شرح شغل - کارشناس ارشد A&A

علاقه مند؟ 

ایمیل شریف حیدری در [email protected] و بخواهید بسته برنامه وجود دارد نه باید رزومه خود را ارسال کنید  

آخرین مهلت ارسال درخواست شما می باشد بسته شدن کار در 13 مه 2024. هرگونه درخواستی که پس از این تاریخ دریافت شود به عنوان بخشی از فرآیند انتخاب تلقی نخواهد شد.

اخبار دیگر