پخش کمی شادی کریسمس

ارائه 7

شاید نمی توانستیم خودمان را نگه داریم جشن کریسمس، اما دیدن این همه چهره خندان در حالی که ما هدایایی اهدا شده توسط مدرسه ابتدایی بلکو این آخر هفته.

یک تشکر بزرگ از اما سیل، مدیر بازرگانی مدرسه بلکو، آران سایل و خانواده ستی برای کمک به توزیع هدیه

از داوطلبان نیز متشکرم: برخی از تیم این فرصت را داشتند که در یک ناهار کریسمس در روز جمعه، وقت بگذارند و در مورد تمام دستاوردهای امسال خود فکر کنند. این گروه فوق‌العاده از مردم ساعت‌ها را صرف حمایت عملی و عاطفی از پناهجویان و پناهندگان محلی می‌کنند، بنابراین این فرصتی بود که از آنها تشکر کنیم.

ما به حمایت شما نیاز داریم: خیریه ما زنده می ماند کمک های مالی. در این زمان از سال، بیش از هر زمان دیگری، به شما نیاز داریم که به ما در حمایت از پناهجویان و پناهندگان در برنلی و مناطق اطراف آن کمک کنید.

اخبار دیگر