اخبار کودک!

استبان کوچولو و بچه میگل

با استقبال گرمی از جدیدترین ورود ما، نوزاد میگل آلخاندرو، متولد 4 ژوئن 2021.

به همه خانواده و مخصوصا برادر بزرگتر استبان که اکنون یک همبازی دارد تبریک می گویم! همه ما بسیار خوشحالیم که شما با خیال راحت در کنار ما هستید و زندگی جدیدی را شروع می کنید!

اخبار دیگر