تغییرات در تیم ما

تغییرات در تیم ما

خداحافظی و تشکر از مدیر پروژه بازیگری ما

متأسفانه مجبور شدیم با سوزان بینز خداحافظی کنیم. سوزان به مدت چهار سال متولی بوده است - خدمات ESOL ما را رهبری می کند - و در 18 ماه گذشته مدیر پروژه ما بوده است.

او دارد از منطقه خارج می شود و ما خیلی دلتنگ او خواهیم شد. ما یک مهمانی ترک "متشکرم" در فضای باز داشتیم تا تمام کارهای شگفت انگیز و شگفت انگیزی که او انجام داده است را جشن بگیریم و برای او آرزوی همه چیزهای خوب برای آینده داشته باشیم.

اخبار دیگر