جمع آوری کمک های مالی تابستانی

بروشور جمع آوری کمک های خیریه

ما مشتاقانه منتظریم که یک شب فوق العاده را با هم سپری کنیم...

  • اکنون به Vikki Boyd ایمیل بزنید برای خرید بلیط خود: [email protected]
  • حضور خود را تایید کنید بر روی ... ما فیس بوک صفحه - و عکس های خود را بعد از رویداد به اشتراک بگذارید
  • اسپانسر یک بلیط برای حضور یکی از مشتریان ما در محل شما - فقط دادن صفحه