کمک بگیر

ابتدا - برای ما پیام یا پیام WhatsApp ارسال کنید 07907 375284 یا از طریق ایمیل برای ما: اطلاعات@nntburnley.onmicrosoft.com و ما برای تعیین وقت ملاقات با شما تماس خواهیم گرفت.

برای کمک به شما، از شما می خواهیم که در موسسه خیریه ما ثبت نام کنید. ما دو فرم رضایت داریم که باید امضا کنید تا بتوانیم از طرف شما با مقامات تماس بگیریم (مثلاً Migrant Help و Home Office). ما همیشه داده‌های شما را محرمانه نگه می‌داریم و شما می‌توانید در هر زمان درخواست کنید که از لیست ما حذف شوند.

در اینجا برخی از راه هایی وجود دارد که می توانیم به آنها کمک کنیم:

لطفا توجه داشته باشید: ما معمولاً مستقیماً غذا ارائه نمی دهیم اما اگر برای مدت كوتاهی مشكل پیدا كنید می توانیم شما را به سازمانهای دیگری كه بسته های غذایی تهیه می كنند راهنمایی كنید.

پدر و مادر و نوزاد خواب